Sign of the City

Katılım Koşulları

Kurallar

* 01.01.2013 – 04.10.2019 tarihleri arasında tamamlanmış ya da yapım aşamasında olan projeler aday olabilir. 

* Kentsel tasarım, genç mimar teşvik, sosyal sorumluluk kategorileri dışındaki tüm kategorilerde başvurular “tamamlanmış” ya da “devam eden” olarak yapılacaktır. 

* “Devam eden” ve “tamamlanmış” proje ayrımı inşaat baz alarak belirlenmektedir. Bir projenin tamamlanmış kabul edilebilmesi için “Yapı Kullanma İzin Belgesi’nin (iskan)” başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
 
* Tamamlanmış projelerin yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi (iskan) almış olması gerekirken devam eden projenin yapı ruhsatı almış olması yeterlidir.
 
* Kentsel tasarım, genç mimar teşvik, en iyi mimari tasarım ve sosyal sorumluluk kampanyalarında yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

* Kentsel Dönüşüm kategorisine başvuracak projelerin, kentsel dönüşüme tabi olduğuna dair belge eklemesi gereklidir. Bu belge mahkeme/belediye/bakanlık kararı olabileceği gibi, yapı ruhsatında yer alan örneğin “6306 no’lu Afet Riski Kapsamında alanların dönüştürülmesine ilişkin kanun” şeklinde açıklama da olabilir.
 
* En İyi Sosyal Sorumluluk kategorisinden aday olanların sosyal sorumluluk projesinin gayrimenkul ile ilgili olma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

* Tüm başvurular online olarak alınacak olup, başvuru formu eksiksiz olarak doldurulan ve başvuru ücreti ödenen başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

* Başvuru formundaki bütün soruların eksiksiz cevaplanması gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.

* Başvuruda bulunan projeler EY tarafından yapılan teknik değerlendirmeden geçtikten sonra aday olabilecektir.
  
* Kategoriler bazında soru formlarında farklılıklar bulunmaktadır, başvuru formundaki açıklamalara dikkat ederek doldurulmalıdır.  
 
* Başvuru sırasında projeye ait paylaşılacak görsel ve videonun projeyi yeteri kadar açıklayacak şekilde olması jürinin seçim sürecine etki edecektir.
  
* Mimari ofisler proje yatırımcısı adına projeye başvurabilirler ancak katılım başvurusunda, projenin hak sahibi (yapı ruhsatında adı geçen yapı sahibi) gayrimenkul şirketinin onayını belgelemesi gerekmektedir.
 
* Tamamlanmış projelerin projeye ait gerçek fotoğraf koyması gerekmektedir; teknik çizim, proje görseli olan fotoğraflar jüri tarafından dikkate alınmayacaktır

* Türk tasarımcı, müteahhit ve geliştiricilerin yurt dışındaki projeleri de yarışmaya katılabilecektir. İlgili başvuru belgelerinin tamamı Türkçe tercümeli olarak paylaşılmalıdır.

* Yılın Fark Yaratanı kategorisi için başvuru alınmayacaktır, adaylar jüri tarafından nominasyon yöntemi ile belirlenecektir.

* Gayrimenkul Yönetimi kategorisine yalnızca Tamamlanmış Projeler başvuru yapabilirler.

* Adaylık başvurusu alınan herhangi bir projenin ödüle layık bulunması durumunda, ödüle layık bulunan projelerin ödüllendirilmesi ile ilgili duyurunun yapılma şekli ve detayları, organizasyonun belirlediği şekilde organizasyonun kendi insiyatifinde gerçekleşir.

* Ödüle layık bulunan tüm projeler ödüllerini 11 Aralık 2019 da yapılacak törende alacaklardır. 
  
* Başvuru bedelinin ilgili hesap numarasına "yarışma başvuru bedelidir" notu eklenerek yatırılması ve ödeme belgesinin başvuru formunda bulunan ilgili yere yüklenmesi gerekmektedir.

* Bir proje ile birden fazla kategoriye başvurulması durumunda, her bir kategori için ayrı bir başvuru formu oluşturulması ve başvuru ücreti ödenmesi gerekmektedir.
 
Başvurulan her kategori için ücret 3.000 TL + KDV’dir.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şube
Hesap Numarası : 1753-37462028-5070
Vergi Dairesi : BÜYÜK MÜKELLEFLER
Vergi No : 4640061273
IBAN : TR79 0001 0017 5337 4620 2850 70


* Genç Mimar Teşvik kategorisine başvuru ücretsiz olacaktır.

* Son başvuru tarihi 4 Ekim 2019’dur. Adayların, katılım formunda beyan veya taahhüt etmiş oldukları bilgilerin hatalı, eksik ve/veya yanıltıcı olmalarından kaynaklanan veya kaynaklanabilecek olan zararlardan Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. sorumlu tutulamaz. İşbu hususta her türlü sorumluluk ilgili kendisine aittir. 
 
Değerlendirme Süreci 2019
 
Sign Of The City Awards değerlendirmeleri ve seçim işlemi 4 aşamada tamamlanacaktır.
 
* Teknik Eleme
Başvuru tamamlandıktan sonra, başvuruların tam ve eksiksiz olduğu ve kategori kriterlerine uygunluğu denetlenecek ve koşullara/kriterlere uygun olan tüm başvurular aday olabilecektir. Koşullara/kriterlere uygun olmayan adaylara da geri bildirim yapılacaktır. Denetimden geçemeyen adayların yatırılmış başvuru ücretleri iade edilecektir. Denetleme bağımsız bir kuruluş olan EY Türkiye tarafından yapılacaktır.
 
 * Komite Değerlendirme
EY Teknik elemesinden geçen projelerin uzmanlık alanlarına göre oluşturulan komiteler tarafından ön değerlendirilmeleri yapılacaktır.

* Birinci Aşama Değerlendirme
Yapılacak değerlendirme sonucunda her kategoriden maksimum 5 aday finale kalacak , Premium Proje olarak lanse edilecek ve www.signofthecity.com resmi web sitesinde duyurulacaktır.
Her kategoriden sadece 1 adet proje Sign of the City olmaya hak kazanacak ve 11 Aralık 2019’da yapılması planlanan ödül töreninde açıklanacaktır.
 
*  Final Jüri Toplantısı Değerlendirme 
İkinci aşamayı geçen 5 proje son olarak, bütün jüri üyelerinin değerlendirmesine sunulacaktır.  

Her proje; jürinin belirleyeceği soruları cevaplayacak 3 dakikalık bir sunum hazırlayarak bir sunum gerçekleştirecektir. Sunum sonunda proje yetkilisinin soru cevap dışında bahsetmek istediği başlıklar için 2 dakikalık serbest anlatım süresi olacaktır (Görüşme süresi toplam 5 dakika).  

Yapılacak değerlendirme sonucunda her kategoriden sadece 1 adet proje Sign of the City olmaya hak kazanacaktır. Ödül gecesinde her kategoriden finale kalan maksimum 5 aday sahnede Premium Proje olarak lanse edilir ve resmi web sitesinde yayınlanır. 

* Herhangi bir kategoride, jüri değerlendirmesi sonucunda, ödüle layık bir proje bulunmaması durumunda, jürinin ödül vermeme hakkı saklıdır.

* Jüri toplantıları sürecinde (adaylara önceden bildirilen tarihlerde) projeye ait ek bilgi, belge , görsel, açıklama vb talep edilebilir. Bu konuda ilgili sürelerde projenin ilgili kişisi tarafından dönüş yapılması gerekmektedir. Jüri toplantısı sırasında ihtiyaç duyulması halinde iletişime geçilecek kişinin kontakt bilgileri başvuru formunda  eksiksiz şekilde verilmelidir. 
KVK formunu onaylamanız gerekiyor.

Mimari ofisler, proje yatırımcısı adına projeye başvurabilirler ancak katılım başvurusunda, projenin hak sahibi gayrimenkul şirketinin onayını belgelemesi gerekmektedir. Örnek şirket onayı belgesi için tıklayınız.


Üye misiniz ? GİRİŞ YAPIN

Sign of the City Awards’a jüri üyemiz olarak çok değerli katkılar sunan, şehir plancılığının duayen ismi Prof. Hüseyin KAPTAN’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.


Sign of the City