Sign of the City

Kategoriler

En iyi Konut Projeleri Kategorisi

En İyi Konut Kentsel alanda konut işlevini üstlenen, farklı kat yükseklikleri barındırabilen, çoklu mülkiyet içeren, üst kalite yaşam birimleri ve mekanları içeren yapılardır.
En İyi Bağımsız Konut Kullanış yönünden başka bir yapı ile bağlantısı olmayan belli kişi veya kişilerin bağımsız kullanımına ayrılmış, ayrılmış, tek kat, dubleks veya tripleks tarzı bir veya birkaç katlı yapılardır. Duvar komşuluğu açısından  ikiz, üçüz olarak nitelendirilebilir; ancak bağımsız kullanım esastır.
En İyi Rezidans İçinde oturanlara çeşitli destek hizmetleri ve sosyal olanaklar sunan, kendi kendine yetebilen teknolojisi yüksek kalitede, çok veya az katlı yapılardır. Güvenlik ve resepsiyon hizmeti, ev temizliği, kuru temizleme, çamaşırhane, alışveriş  vb. ihtiyaçların profesyonel bir şekilde sunulduğu yapılar olarak tanımlanabilir.

En İyi Ticari Projeler Kategorisi

En İyi Ofis Yapısı İşyeri olarak kullanılmak üzere  geliştirilmiş, gelir getiren mülk kategorisinde yer alan, mekânsal, teknik ve fonksiyonel olarak iş binası kriterlerine uygun dizayn edilmiş iş merkezleri, plazalar, ofisler bu kategoride değerlendirilir.
En İyi AVM Profesyonel olarak yönetilen, kiralanabilir alanı 5000 m2 den daha büyük olan, en az 30 işletme birimi bulunan ve otoparka sahip ticari gayrimenkuller bu kategoride değerlendirilir.
En İyi Turizm Yapıları Tüm otel ve turizm tesisleri ve tatil köyleri ile günübirlik dinlence, eğlence ve konaklama tesisleri içeren proje ve uygulamalar gayrimenkul özellikleri kapsamında bu kategoride değerlendirilir.
En İyi Endüstriyel Yapı Fabrika, atölye, depo, antrepo projeleri bu kategoride değerlendirilir.
En İyi Lojistik Yapı Lojistik yapı projeleri bu kategoride değerlendirilir.
En İyi Karma Kullanımlı Proje Konut, ofis, alışveriş merkezi, otel gibi iki veya daha fazla fonksiyonu bir arada bulunduracak şekilde tasarlanmış  projeler bu kategoride değerlendirilir

En İyi Hizmet Yapıları Kategorisi

En İyi Sağlık Binası Hastaneler, hasta ve yaşlı bakım evleri ve tedavi merkezleri gibi sağlık işlevleri için tasarlanmış  projeler bu kategoride değerlendirilir.
En İyi Eğitim Binası / Kampüsü Okul ve benzeri eğitim yapıları projeleri (ilköğretim, yüksek öğretim binaları ve üniversite kampüsleri  vb) bu kategoride değerlendirilir.
En İyi Sosyo-Kültürel Yapı Müze, sergi, fuar, konferans, kongre merkezleri, oditoryum, gösteri ve sanat merkezleri, sosyal amaçlı projeler, dini yapılar, kütüphaneler, sinema ve eğlence merkezleri, spor tesisleri, tribünler vb bu kategoride değerlendirilir.
En İyi Ulaştırma ve Altyapı Hizmetleri Köprü, baraj, havaalanı, terminal, istasyon, liman vb. projeler bu kategoride değerlendirilir.

Kent ve Mimarlık Kategorisi

En İyi Mimari Tasarım (Kamu ve Özel Sektör) Herhangi bir gayrimenkul segmentinde sunulan mimari konsept ve tasarımın, teknik, estetik, fonksiyonellik ve sürdürülebilirlik açılarından değerlendirildiği kategoridir. Kamu ve Özel sektör projeleri ayrı ayrı değerlendirilecektir.
Genç Mimar Teşvik 40 Yaşının altında olan, nitelikli ve sürdürülebilir mimari proje çalışmaları bulunan mimarlara teşvik ödülüdür. Gerek profesyonel yaşamda yer alan gerekse üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde eğitim yapan mimar adaylarının katılımına açıktır.
En İyi Kentsel Tasarım Kentsel Tasarım ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmiş kamusal alan düzenlemeleri  (kent meydanları, yaya bölgeleri, mahalleler vb.) bu kategoride değerlendirilir.
En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Kullanma Doğal ve kültürel mirası, yaşatmaya - geliştirmeye yönelik tek yapı veya yapı grupları ölçeğinde koruma ve uygulama projeleri bu kategoride değerlendirilir.   Projeler; yapının/yapı grubunun özgün mimari ve mekânsal değerleri ile yer-bellek-simge gibi değerlerini bir bütün içinde, gelecek nesillere aktaracak bir koruma yaklaşımı içinde ele almış olmalı, doğal ve kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasına ilişkin temel ilkeleri içermelidir.
En İyi Kentsel Dönüşüm / Sağlıklaştırma Projesi Kentsel yenileme ve dönüşüm mevzuatına tabi ve/veya dönüşüm projesi kriterlerine uygun olarak yapıların, dokuların ve/veya doğal çevrelerin sosyal-mekansal-çevresel olarak iyileştirilmesini, yeniden kazandırılması, yeniden fonksiyonlandırılması ve/veya fonksiyon değiştirmesini içeren projeler bu kategoride değerlendirilir. Projeler; yapı ölçeğinde restorasyon, sokak ölçeğinde sokak sağlıklaştırma, mahalle ölçeğinde canlandırma ve yenileme, havza ölçeğinde yerel ve bölgesel kalkınma yaklaşım ve stratejilerini kapsamalıdır.
En Yeşil Yapı / Yapılar Topluluğu Sürdürülebilirlik kapsamında sertifikalı (YES Tr, Leed, Bream gibi) ya da sertifika adayı olmaya hak kazanmış yapılar, enerji verimli binalar ve akıllı binalar ve mahalleler bu kategoride değerlendirilir. Enerji sakınımlı binaları olan  ve sürdürülebilir politikaları ile yeşil hedefli toplu konut projeleri de bu kategoriye başvurabilir.

Etkileşim, İletişim ve Yönetim

En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi Doğal çevreyi koruma, müşterilerin tercihlerini dikkate alarak kaliteli ve güvenli projeler sunma; iş görenlerin temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterme; faaliyetlere ilişkin doğru bilgi sunma ve toplumun refah seviyesine katkıda bulunacak eğitim, spor, sağlık, kültür ve sanat etkinliklerini destekleme gibi konular sosyal sorumluluk kavramı kapsamında incelenecektir.
 
Günümüzde dünyada, kalkınma hedeflerinin yalnızca, ekonomik büyüme rakamları ile değil, toplumsal, çevresel ve kültürel boyutlarının da ele alındığı sosyal etki kriterleri ile açıklandığı yeni bir yaklaşım hızla gelişmektedir. İklim değişikliği, yoksulluk, göç vb gibi ortak sorunların çözümünde yeni iş birliği ve yönetim modelleri geliştirilmelidir
 
Gayrimenkul sektöründe yerleşimleri, özellikle de kentsel dönüşüm projelerini dikkate aldığımızda mevcut veya yeni yerleşim alanlarını sosyal ve ekonomik olarak güçlendirmek, yeni nesil yatırım alanlarını da dikkate alındığında kamu ve özel sektör iş birliği ile ‘sosyal etki yatırımı’ yaratan projelerin ön plana geçeceği dikkate alınmalıdır.

Ütopya Projeler

En İyi Ütopya Proje İnsan yaşamını kolaylaştıracak, çevreyi ve yaşamı iyileştirecek, zenginleştirecek, fikir aşamasındaki projelerin katılımına açıktır.

Yılın Fark Yaratanı

Bu kategoride gayrimenkul sektörü adına fark yaratan bir kişi, kurum veya deneyimler jüri tarafından ödüllendirilecektir. Jüri tarafından geniş bir yelpazede sektöre estetik, inovasyon, icat, buluş, sanat vb. anlamında soluk getiren farklılıklar, başvuru gerekmeksizin jüri tarafından değerlendirilerek ödül verilecektir.